Encounter

Encounter
Projektrummet: 
Dåminne, Domine
25 september - 18 oktober
Enconter, Studio 44 Stockholm
Dåminne, Domine, Studio 44 Stockholm

Vernissage fredag 25e september kl 18-22
Välkommen!

Studio44
Tjärhovsgatan 44, Stockholm, hitta hit.
Öppettider: onsdag– fredag 12–18, lördag – söndag 12–16.

Galleriet

Encounter

Alexanda Skarp med Gunilla Lundberg, Emma Göransson med Niki Göransson, Karin Häll med Lise-Lotte Norelius, Monica Larsson med Jakob Persson, Rikard Fåhraeus med Prom Etheus

Enconter, Studio 44 Stockholm

Encounter

”Encounter” betyder möte i sin mer oväntade form, möjligen ett riskfyllt möte, men även med möjligheter till förändring.
Utställningen ”Encounter” bygger på fem konstnärers helt olika samarbeten i konst. Grunden har varit ett nytt möte som har lett fram till ett samarbete. Vart och ett av dessa har flyttat gränserna för den involverade konstnären till en personligt kreativ utkant. En process som har satt nytt ljus på både möjligheter och begränsningar för inte enbart de involverade utan även vårt samhälles förväntningar på och begränsningar av de samarbeten vi alla dagligen lever med.

Skarp  -  Lundberg
En annan värld, flera gemensamma.

Digitala spel har blivit en stor marknad och många människor ägnar sig åt att spela. Spelindustrin i Sverige växer och spelandet är ett brett folknöje.
Denna utveckling gör att vi möts av en ny typ av bilder och noggrant skapade spelvärldar. Spelens utformning varierar mellan de olika typerna av spel men alla har det gemensamt att de är avsedda att påverka våra sinnen, ofta med snabba och effektiva medel.
Skarp-Lundberg tar avstamp för sitt projekt ”En annan värld, flera gemensamma” i spelvärlden, och möts där från sina olika discipliner. Alexandra Skarp är konstnär och Gunilla Lundberg är formgivare.

Göransson  -  Göransson
Konstnär Emma Göransson samarbetar med digital designer Niki Göransson i ett projekt som innebär att projicera en sjö i gallerirummet. Landskapsinriktad konst möter digital teknik. Sjöns nivå och utseende är förändringsbara. Konstverket förvandlas hela tiden beroende på besökarnas interventioner, och väcker frågor om natur, landskap och framtida konstnärlig teknik.

Häll  -  Norelius
Lise-Lotte Norelius och Karin Häll växte upp i det lilla kvarteret Barnängen i Kungsör. De lärde känna varandra när de var sex år, blev bästisar och gick därefter nio år i samma klass. Andra barn deltog sällan i deras lekar eftersom de av många uppfattades som besynnerliga. Många tröttnade och gick hem under tiden de försökte genomföra olika idéer. Flottar, lådbilar, kojor, grillar, instrument och div uppfinningar tillverkades. Tung blålera fraktades i timtal från en bäck till ett garage. Månader ägnades åt att skriva texter och spela in egna säregna låtar. Under tonårstiden fanns det inte mycket att göra i Kungsör. Lise-Lotte och Karin gick då med i kulturföreningen och musiknätverket Allkonst. Liknande föreningar fanns i Arboga och Köping. De samarbetade med dem, ordnade konstutställningar och musikfester. Efter att de båda flyttat till Stockholm blev kontakten under många år endast sporadisk. Karin Häll utbildade sig till konstnär och Lise-Lotte Norelius till musiker. Via deras arbeten har idag dock vägarna korsats och leken återupptagits. I utställningen Encounter på Studio44 Stockholm presenteras för första gången samarbetet mellan Lise-Lotte Norelius och Karin Häll.
Karin Häll är utbildad på Konstfack / Skulptur (MAF) och arbetar med skulptur, teckning och installationer. Hon är  medlem i galleri Studio44 och har ställt ut på flera gallerier och konsthallar i och utanför Sverige. Lise-Lotte Norelius är utbildad på Musikhögskolan / Komposition och arbetar med musik, installationer och ljudkonst. Hon är sedan 2000 aktiv i konstnärsdrivna konst-och musikföreningen Fylkingen, verksam tonsättare på EMS (Elektronmusikstudion) och är en av grundarna till Syntjuntan, som varit verksamma sedan 2009.
www.karinhaell.se
www.lise-lottenorelius.com

Larsson  -  Persson
Monica Larsson samarbetar med Jakob Persson. Hans sätt att tänka och uppleva omvärlden kommer fram genom en berättelse ur en tavlas perspektiv. En tavla upplever verkligheten, inte den som alla vill se och alla guider talar om, utan den som hänger bredvid. En animerad kortfilm, berättad av Jakob Persson, animerad och bearbetad av Monica Larsson.
www.monicalarsson.se

Fåhraeus  -  Etheus
Rikard Fåhraeus gör ett samarbete med en helt ny obekant person; Prom Etheus.
- ” Vi ger oss in i detta med förundran. Även om det lockar att kalla vårt samarbete, genom sin nyhet, förutsättningslöst, så för vi bägge med oss både möjligheter och hinder. Grunden för allt vi gör är vårt gemensamma intresse för konsten som ett sätt att leva, och att använda och utveckla vår energi, drivkraft. ”
Händelseförloppet finns att följa på bloggen: www.promandi.wordpress.com
www.rikard.yolasite.com
 

Information: Rikard Fåhraeus, rik.far@gmail.com

____________________________________________
Projektrummet

Dåminne, Domine

Susanne Högdahl Holm

Dåminne, Domine, Studio 44 Stockholm

Dåminne, Domine

Med utgångspunkt från dominospelets konstruktion att para ihop likadana bilder bygger verket Dåminne, Domine på minnets associativa förmåga att på liknade sätt para ihop minnesbilder. Målningarna är inte identiska som i dominospel utan är lika i färg, form eller motivval. Bilderna baserar sig på olika fotografier som jag tidigare arbetat med i olika sammanhang Det är både privata fotografier men också bilder från faktaböcker, tidningar mm, bilder som är på en gång främmande genom att tid passerat men också mycket välbekanta.  En intressant dimension under arbetsprocessen är också det rent performativa i att förhålla sig till samma bild på nytt. Minnet av hur jag en gång förhöll mig när jag arbetade med bilden, vad sätter det för spår i utförandet idag? Alla målningarna har samma format vilket innebär stora skalförskjutningar mellan nära och långt bort.

Baksidan av blocken har liksom många spelbrickor en mönstrat baksida i detta fall i form av en tapet med morfat mönster. Av blocken går det att konstruera olika formationer. Bilderna kan placeras så de har en anknytning till varandra eller inte. Minnet är centralt då projektets namn Dåminne Domine anspelar på hur upplevda minnen kan dominera det närvarande och hur enskilda minnesbilder placeras i olika förståelsemönster beroende på vilken berättelse om oss själva vi för tillfället väljer att tro på. Projektets syfte är att rent fysiskt/ rumsligt undersöka hur olika narrativ kan skapas utifrån bilders placering i relation till varandra och rummet.

 

Information: Susanne Högdahl Holm, susanne.hogdahlholm@gmail.com

Pils Design