Geograhpy of Voices

Geography of Voices
7 november - 30 november
Studio 44 Stockholm, Paula von Seth, Apology Acts, 2007
Studio 44 Stockholm, Andrea Hvistendahl, Your Move, 2011-14
Studio 44 Stockholm, Gerald Machona, Vabvakure/People from Far Away, 2012

Vernissage fredag 7 november kl 17-21
Konstnärssamtal onsdag 26 november 18.00 - 20.00

Studio44
Tjärhovsgatan 44, Stockholm, hitta hit.
Öppettider: onsdag– fredag 12–18, lördag – söndag 12–16.

Galleriet

Geography of Voices

Paula von Seth, Andrea Hvistendahl och Gerald Machona
Studio 44 presenterar Geography of Voices med Paula von Seth, Andrea Hvistendahl och Gerald Machona från Sydafrika och Zimbabwe. Utställningen utforskar tolkningar av det nära och det avlägsna, jaget och den andre i förhållande till erfarenheten av migration, miljöförändringar och förlåtelse. Videoverk, en installation av kartor och interaktiva verk kopplas till varandra och bildar tillsammans en polyfoni av röster.
 

Opening Friday 7 November 5-9 pm
Artist talk Wednesday 26 November 6-8.30 pm

Paula von Seth, Andrea Hvistendahl and Gerald Machona
Studio 44 presents Geography of Voices with Paula von Seth, Andrea Hvistendahl and Gerald Machona from South Africa and Zimbabwe. The exhibition explores interpretations of the close and the distant, the self and the other in relation to the experience of migration, environmental change and forgiveness. Video works, an installation with maps and interactive works are connected with one other and form together a polyphony of voices.

Pils Design