|

12 January - 4 February

Vernissage dag datum månad kl 18-22
Välkommen!

Studio44
Tjärhovsgatan 44, Stockholm, hitta hit.
Öppettider: torsdag– fredag 12–18, lördag – söndag 12–17.

Galleriet

Landsbygd

Studio 44 Stockholm

Årets första utställning!
Studio44 Medlemsutställning

Alltfler människor på jorden bor i städer. Samtidigt avfolkas landsbygden, särskilt norrut i landet, och staden blir norm. Landsbygden fungerar som en motsats till staden och existerar endast i form av en negation, som icke-stad. Detta är utgångspunkten för ett projekt med en serie konstutställningar och andra aktiviteter där Studio44 utforskar vad som händer om en vänder på förhållandet och staden får träda tillbaka till förmån för landsbygden.

Pils Design