Välkommen till Artist talk och Samtal - Studio 44, 9 november 2013

Studio 44 Stockholm

Artist talk
Tema: Minne, Fiktion och den Elastiska konsten

9 november
kl 13-19
Studio44, Stockholm
Karta

Samtal med inbjudna och konstnärer från utställingen ”Survival of the Fittest”.

Läs mer om utställningen

Program

13.00 – 19.00- No Waste Cooking öppet från 12.00 – 18.00
Tiderna är ungefärliga och med reservation för ändringar

--------------

13.30  Rundvandring i utställningen

14.00  Jeny Rengman om sin diktbok Huset

14.30  Janna Holmstedt om Minnesteknologier. (På engelska)

15.00  Paus

15.15  Emma Göransson om Maktstrukturer och konstnärliga forskningsprocesser

16.00  Susanne Högdahl Holm om Brecht och att bygga ett hem i litteraturen

16.30  Sven-Olov Wallenstein om det utvidgade fältet och var dess glömda berättelser finns och vad deras uppdrag är idag

17.00  Åsa Elieson om karaktärsdrivet berättande. Om Samson Lasko, Barkman och May Woodhouse.

17.30  Samtal med medverkande kring minnets och glömskans funktion i arbetet med fiktionen samt den Elastiska konstens yttersta gräns. Vad sätter gränserna idag? Fiktionens funktion/uppgift idag i morgon? Platsens och det konstnärliga språkets eventuella betydelse för fiktionen.
Moderator: Susanne Högdahl Holm

--------------

18.30  Liten Bar – 20.00
    

VÄLKOMNA!!

 

/////////////////////English short version////////////////////////////

Talks with invited and artists talk, 9th of Nov, 2pm  - 8 pm.

Memory, Fiction and the Elastic Art

Jeny Rengman, Janna Holmstedt, Emma Göransson, Susanne Högdahl Holm, Åsa Elieson, Sven-Olov Wallenstein.
30 minutes presentation each and talk at 5.30 pm.

"No  Waste Cooking" open until 6 pm

+Small bar - 8 pm

More about the exhibition

Pils Design