Inbjudan till samtal (ARBETSLINJEN)

Arbetslinjen

Inbjudan till samtal

Lördagen den 11:e februari kl 15
Studio 44, Tjärhovsgatan 44, Södermalm Stockholm

Läs mer om projektet här

I anslutning till den pågående utställningen Arbetslinjen bjuder Studio 44 lördagen den 11:e februari kl 15 in till ett publikt samtal.
Samtalet kommer att beröra vilka konsekvenser den nuvarande användningen av begreppet arbetslinjen fått för yrkesverksamma konstnärer, för ett vitalt kulturklimat och för samhället i stort. Samtalet är en uppföljning av det seminarium/workshop som i höstas inledde projektet Arbetslinjen. De frågeställningar som kommer att tas upp är:

  • Är arbetslinjens villkor möjliga att förena med fördjupade konstnärliga processer?
  • Hur påverkas samhällets tolerans och acceptans för konstnärlig verksamhet i ekonomiskt kärva tider?
  • Vad medför det för konsekvenser för samhället när ett abstrakt begrepp som arbetslinjen får så stor genomslagskraft i det offentliga samtalet?

Till samtalet har vi bjudit in en panel av bestående av personer som i sin yrkesverksamhet har anknytning till de frågeställningar ska som behandlas:

Boa Ruthström
nationalekonom och chef för Arena idé

Agneta Stark
docent i företagsekonomi, före detta rektor för högskolan Dalarna.

Karin Willén
Bildkonstnär och riksordförande för KRO, Konstnärernas riksorganisation.
KRO i samverkan med KIF, arbetar för att förbättra konstnärers och konsthantverkares professionella villkor. Ökade utställnings- och medverkansersättningar enligt det nya MU-avtalet är ett resultat av organisationernas arbete. I fokus 2012 står den offentliga konsten och kompetensutveckling, parallellt med ett övergripande arbete kring ökad samverkan mellan aktörer alla kategorier kring bild- och formområdets villkor och förutsättningar.

Martin Ehdin
Ledarskapskonsult och författare. Universitetsstudier i ekonomi och sociologi, examen på IHR (institutet för högre kommunikation och reklam). Rektor för IHM Business School. Startade därefter rekryteringsföretaget Ehdin & Partners. Har drivit konsultföretag och skrivit tio böcker bla motivationsmyten och myten om moroten. Studier i psykologi vid Junginstitutet i Schweiz, fil kand i buddhistisk filosofi

Moderator: Susanne Högdahl Holm

Varmt välkommen att delta med dina tankar om ämnet!

Kontaktperson: Susanne Högdahl Holm 0720-16 32 96 el.susanne.hogdahlholm@svebb.se
Jannike Brantås 070-918 46 24 el. jannike@twochange.com

Pils Design