|

11 mars - 2 april
Studio 44 på Rostrum, Malmö
Studio 44 på Rostrum, Malmö
Studio 44 på Rostrum, Malmö
Studio 44 på Rostrum, Malmö
STILL LIFE, version II J. Brantås och Madeleines respons
Studio 44 på Rostrum
Studio 44 på Rostrum, Malmö

 

EGENTLIGEN

Madeleine Aleman, Jannike Brantås och Rickard Fåhraeus

Egentligen är en flerskiktad utställning som tar avstamp i Artists Roles/Artists Rules, en svensk-kinesisk utställning som visades på Studio44 i Stockholm, hösten 2016. Artists Roles/Artists Rules diskuterade olika konstnärsroller samt kulturella likheter och skillnader.

I utställningen Egentligen visas delar av Artists Roles/Artists Rules. För att vidga våra perspektiv har vi i denna utställning även arbetat med att spegla varandras verk. Jannike har förhållit sig till Rikards verk, som förhållit sig till Madeleines och hon i sin tur till Jannikes. En spiral uppåt, och in i nästa stadium. Så har även den gemensamma videofilmen kommit till.

Egentligen handlar om ett slags tolkning på olika nivåer. Vad händer när en konstnär gestaltar något utifrån en annan konstnärs uttryck? Vad händer när konsten möter en publik?
Ordet ”egentligen” har en bakgrund som säger något viktigt om hur vi kan förhålla oss till kommunikation. Inte bara missförståndets och poesins ”egentligen”, som försöker klargöra, omvandla, utan även upplysningens ”egentligen”. Ett tillstånd där det ena övergår i det andra. Transformationens ögonblick, kanske snabbt, som i en aha-upplevelse, eller långsamt, som i det motvilliga accepterandet. Vi vill se vad som egentligen händer vid tolkning av konst utifrån betraktarens horisont. Vi utgår från olika begrepp och metoder för att söka öppna seendet inför verken.
 

Information: Jannike Brantås 0709 18 46 24, jannike@twochange.com

www.rostrum.nu

Pils Design