EN ANNAN VÄRLD: Lotta Döbling, Katarina Klingspor Ekelund, Linda Nykopp, John Rasimus / Jonas Kjellgren