VERKA En utställning i seminarieform där hela galleriet tas i anspråk.